Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009

Veil wideDate: 9-7-2008
Telescope: 135mm f/3.5 zenit lense
Camera: ΑΤΙΚ 16HR
Guiding: Guidemaster
Guidescope: refractor 70/700 - toucam
Ha: 10*3min (περσινές) 1*10min (η δοκιμαστική) 6*20min + 1*30min
OIII: 4*20min
L (Ηa+ΟΙΙΙ (lighten)) R(Ha) G(OIII+Ha20%) B(OIII)
Location: Ακρόπολη

Δεν υπάρχουν σχόλια: