Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012


Skywatcher MC 180 pro f/15
2.5x Powermate
DMK21AU04
Astronomik Filters
30fps

Athens, Greece
26/Oct/2012
01.18 UT

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012Skywatcher MC 180 pro f/15
2.5x Powermate
DMK21AU04
IR cut filter
30fps
400 frames

Athens, Greece
10/Sept/2012
02.31 UT

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2012

At my rooftop

My telescope, Skywatcher Mak Cas 180 f/15 on an EQ6 mount, at my rooftop with an amazing view!! Acropolis at the left and a conjuction at the right, Venus, Moon and Jupiter !

At my rooftop


Here is my long focus deep sky astrophotography set up, Skywatcher Mak Cas 180 f/15, on an EQ6 mount at my rooftop.At the sky we see the planet Venus (down and left) and above the center we can see the Moon and above of it Jupiter.

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

NGC6888 HST Palette


Ημερομηνία : 10.11.12-612

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : EQ6, eqmod

Τηλεσκόπιο : ED 80, FR/FF 0.8 WO

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm, SII, OIII

Οδηγητικό : 9x50 finder - QHY5 - PHD

Χρόνοι έκθεσης :
Ha (15X900sec) bin 1x1 = 225min
SII (23x600sec) bin 2x2 = 230min
OIII (10x900sec) bin 1x1 = 150min
10 hrs σύνολο

L: Ha + SII (screen 20%) + OIII (screen 20%)
R: SII
G: Ha
B: OIII

MaximDL, CCDstack2, PS CS2 

NGC6888 Ha, OIII PaletteΗμερομηνία : 10.11-6-12

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : EQ6, eqmod

Τηλεσκόπιο : ED 80, FR/FF 0.8 WO

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm, OIII

Οδηγητικό : 9x50 finder - QHY5 - PHD

Χρόνοι έκθεσης :
Ha (15X900sec) bin 1x1 = 225min
OIII (10x900sec) bin 1x1 = 150min
6.25 hrs σύνολο

L: Ha + OIII (screen 30%)
R: Ha
G: Ha + OIII (25%)
B: OIII

MaximDL, CCDstack2, PS CS2 

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Eskimo (Ha)


Δοκιμές ακόμα.... η φωτό δεν έχει περαστεί από callibration, είναι χωρίς dark, flat, κτλ. τα hot pixels αφαιρέθηκαν με το kernal filter του Maxim.

Ημερομηνία 2-1-12

Τοποθεσία Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο Skywatcher MC180pro

Κάμερα ATIK16HR

Φίλτρα Astronomik Ha 13nm

Οδηγητικό Off Axis - QHY5 - PHD

Χρόνοι έκθεσης
Ha 5x180 bin 2x2 = 15min

M1 - Crab (Ha) with MAK 180 proΔοκιμές ακόμα.... η φωτό δεν έχει περαστεί από callibration, είναι χωρίς dark, flat, κτλ. τα hot pixels αφαιρέθηκαν με το kernal filter του Maxim. πολύς θόρυβος εξ'αιτίας αυτού, πολύ αντιθορυβικό και blur για να μαζευτεί....

Ημερομηνία : 2-1-12

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : Skywatcher MC180pro

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm

Οδηγητικό : Off Axis - QHY5 - PHD

Χρόνοι έκθεσης :
Ha 11x360 + 1x300 bin 2x2 = 71min