Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009

NGC2237Περιοχή: Ακρόπολη
Κάμερα: ATIK16HR
Φίλτρα: Astronomik Ha, SII,OIII Filter wheel ATIK
Φακός: 135mm f/3.5
Παλέτα: Ha(L) SII(R) Ha(G) OIII(B)
Ha: 8*180+1*300
SII: 2*180
OIII: 2*180
Στήριξη: HEQ5 pro

Δεν υπάρχουν σχόλια: