Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009

M8


Ημερομηνία : 09+22/08/2008

Τοποθεσία : Ίρια Ναυπλίου (Ηα, SII) Ακρόπολη (ΟΙΙΙ)

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80, FR/FF 0.8 WO

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm, SII, OIII

Οδηγητικό : skylux 70/700 - toucam -guidemaster

Χρόνοι έκθεσης : Ha+SII(lighten) SII (6x360) Ha (6x360) OIII (1x360+3x600)

Προγράμματα : MaxIm DL (άθροισμα και ευθυγράμμιση), iris (dynamic stretching), Photoshop

Δεν υπάρχουν σχόλια: