Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009

IC1396 wideDate: 7-7-2008
Telescope: 135mm f/3.5 zenit lense
Camera: ΑΤΙΚ 16HR
Guiding: Guidemaster
Guidescope: refractor 70/700 - toucam
L (Ηa) 60min (4*15min) - R (SII) 60min - G (Ha) 60min (4*15min) - B (OIII) 45 min (3*15min)
Location: Ακρόπολη

Δεν υπάρχουν σχόλια: