Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009

NGC7635


crop and resize


Ημερομηνία : 28/07/2008

Τοποθεσία : Κρυονέρι Κορινθίας

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80, FR/FF 0.8 WO

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm, SII, OIII

Οδηγητικό : skylux 70/700 - toucam -guidemaster

Χρόνοι έκθεσης : Ha (4x900) SII (4x900) Ha (4x900) OIII (4x900)

Προγράμματα : MaxIm DL (άθροισμα και ευθυγράμμιση), iris (dynamic stretching), Photoshop

Δεν υπάρχουν σχόλια: