Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009

Melotte 15


Ημερομηνία : 22-9-09

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80, FR/FF 0.8 WO

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm

Οδηγητικό : skylux 70/700 - QHY5 - PHD

Χρόνοι έκθεσης : Ha (11x600)

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

M20 LRGB


Ημερομηνία : 20/8/2009

Τοποθεσία : Πάρνωνας

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80, FR/FF 0.8 WO

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik L R G B

Οδηγητικό : skylux 70/700 - QHY5

Χρόνοι έκθεσης :

L: 26x300sec = 130 min = 2h 10 min
R,G,B: 4x300sec = 20 min

NGC 884 - 869 (Double Cluster)


Ημερομηνία : 1/8/2009

Τοποθεσία : Ίρια Ναυπλίου

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80, FR/FF 0.8 WO

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik L R G B

Οδηγητικό : skylux 70/700 - QHY5

Χρόνοι έκθεσης :

L: 8x240sec = 24 min
R,G,B: 5x180sec = 15 min

NGC 6992 - (Ha, OIII)


Ημερομηνία : 19,21/7/2009

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm, OIII

Οδηγητικό : skylux 70/700 - QHY5

Χρόνοι έκθεσης :

Ha : 19*600sec = 190min = 3h10min
OIII: 24*600sec = 240min = 4h

Παλέτα: Ha(R) OIII(G) OIII+Ha50%(B)

NGC 6992 - OIII


Ημερομηνία : 21/7/2009

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik OIII

Οδηγητικό : skylux 70/700 - QHY5

Χρόνοι έκθεσης :

Ha: 24*600sec = 240min = 4h

NGC 6992 - Ha


Ημερομηνία : 19/7/2009

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm

Οδηγητικό : skylux 70/700 - QHY5

Χρόνοι έκθεσης :

Ha: 19*600sec = 190min = 3h10min