Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

NGC5907

Ο NGC 5907 είναι ένας σπειροειδής γαλαξίας που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη και είναι στον αστερισμό του Δράκοντα. Έχει μια αφύσικα χαμηλή μεταλλικότητα και λίγα ανιχνεύσιμα γιγαντιαία αστέρια, και προφανώς αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από νάνους αστέρες.
Το 2006 ανακαλύφθηκε ένα παλιρροϊκό ρεύμα γύρω από τον γαλαξία.

Ημερομηνία : 3,4/6/2016

Τοποθεσία : Κεφαλάρι Κορινθίας

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : Skywatcher 8inch Quattro f4 Carbon

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astrodon L R G B

Οδηγητικό : Οδηγητικό 60/280mm ZWO - ASI 120mm

Χρόνοι έκθεσης :

L : 7 x 600 sec , 5 x 900sec
R : 5 x 360 sec
G : 5 x 360 sec
B : 5 x 360 sec

M109 Galaxy


Ο M109 είναι ένας σπειροειδής ραβδωτός γαλαξίας στον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 55 εκ. ετών φωτός.
Βόρειά του είναι το αστέρι Phecda, ο γ της Μεγάλης Άρκτου, όπου μου δημιουργεί και μια ανάκλαση στην κάτω δεξιά γωνία.

Ημερομηνία : 3,4/6/2016

Τοποθεσία : Κεφαλάρι Κορινθίας

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : Skywatcher 8inch Quattro f4 Carbon

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astrodon L R G B

Οδηγητικό : Οδηγητικό 60/280mm ZWO - ASI 120mm

Χρόνοι έκθεσης :

L : 12 x 600 sec
R : 6 x 360 sec
G : 6 x 360 sec
B : 6 x 360 sec 

NGC2359 - Thor's helmet - Bicolor

Το NGC2359, ή αλλιώς το κράνος του Θωρ λόγο της ομοιότητάς του με αυτό, είναι ένα νεφέλωμα εκπομπής στον αστερισμό του Μεγάλου Σκύλου, σε απόσταση περίπου 12 χιλ. ετών φωτός. Το κεντρικό του αστέρι είναι τύπου Wolf-Rayet, το WR7, ένας υπέρθερμος γίγαντας, σε ένα στάδιο πριν το supernova. Η επίδρασή του στα γύρω νέφη αερίων δίνει εν τέλη αυτό το σύμπλεγμα που μοιάζει με το κράνος του Θωρ.

Ημερομηνία : 30/1/15 & 1/2/2016

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : EQ6

Τηλεσκόπιο : Skywatcher 8inch Quattro f4 Carbon

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astrodon Ha 5nm, OIII 5nm

Οδηγητικό : ZWO 60/280mm - QHY5

Χρόνοι έκθεσης :

Ha : 20x600sec (3h20min)
OIII : 10x600sec (1h40min)
Total : 5h00min

Palette : Ha(r) OIII(g) OIII(b) 

NGC2359 - Thor's helmet - HST palette

Το NGC2359, ή αλλιώς το κράνος του Θωρ λόγο της ομοιότητάς του με αυτό, είναι ένα νεφέλωμα εκπομπής στον αστερισμό του Μεγάλου Σκύλου, σε απόσταση περίπου 12 χιλ. ετών φωτός. Το κεντρικό του αστέρι είναι τύπου Wolf-Rayet, το WR7, ένας υπέρθερμος γίγαντας, σε ένα στάδιο πριν το supernova. Η επίδρασή του στα γύρω νέφη αερίων δίνει εν τέλη αυτό το σύμπλεγμα που μοιάζει με το κράνος του Θωρ.

Ημερομηνία : 30/1/15 & 1,8/2/2016

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : EQ6

Τηλεσκόπιο : Skywatcher 8inch Quattro f4 Carbon

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astrodon Ha 5nm, OIII 5nm, Astronomik SII 13nm

Οδηγητικό : ZWO 60/280mm - QHY5

Χρόνοι έκθεσης :

Ha : 20x600sec (3h20min)
SII : 6x600sec (1h00min)
OIII : 10x600sec (1h40min)
Total : 6h00min

Palette : SII(r) Ha(g) OIII(b) 

IC410/NGC1893

IC410/NGC1893

Το IC410 είναι ένα αμυδρό νεφέλωμα το οποίο περιβάλει το ανοιχτό σμήνος NGC1893 και βρίσκεται στο αστερισμό του Ηνιόχου.

Ημερομηνία : 6,7/12/2015

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : EQ6

Τηλεσκόπιο : Skywatcher 8inch Quattro f4 Carbon

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astrodon Ha 5nm, OIII 5nm, Astronomik SII 13nm

Οδηγητικό : ZWO 60/280mm - QHY5

Χρόνοι έκθεσης :

Ha : 16x600sec (2h40min)
SII : 8x600sec (1h20min)
OIII : 8x600sec (1h20min)
Total : 5h20min

Pelican Nebula - IC5070

Το νεφέλωμα του Πελεκάνου είναι μία περιοχή πλούσια σε αέριο Υδρογόνο προς τον αστερισμό του Κύκνου, δίπλα στο νεφέλωμα της Βόρειας Αμερικής κοντά στο πιο λαμπρό αστέρι του αστερισμού, τον Deneb. Σε αυτό το νεφέλωμα υπάρχει ένας συνδυασμός αστρογένεσης και υπάρχοντος αερίου που ιονίζεται από τα νεαρά άστρα. Βρίσκεται σε απόσταση 1.800 εφ από εμάς.

Ημερομηνία : 13,16/7/2015 (Ha filter) 5,12/11/2015 (OIII & SII filters)

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : EQ6

Τηλεσκόπιο : Skywatcher 8inch Quattro f4 Carbon

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astrodon Ha 5nm, OIII 5nm, Astronomik SII 13nm

Οδηγητικό : ZWO 60/280mm - QHY5

Χρόνοι έκθεσης :

Ha : 14x600sec (2h20min)
SII : 14x600sec (2h20min)
OIII : 10x600sec (1h40min)
Total : 6h20min 

NGC7129

Ημερομηνία : 18/7/2015

Τοποθεσία : Κεφαλάρι Κορινθίας

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : Skywatcher 8inch Quattro f4 Carbon

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astrodon L R G B

Οδηγητικό : Ερευνητής 9x50 - QHY5

Χρόνοι έκθεσης :

L : 5 x 600 sec + 2 x 360 sec
R : 5 x 360 sec
G : 5 x 360 sec
B : 5 x 360 sec