Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009

M57


Date: 28-05-2008
Telescope: ED80
Camera: ΑΤΙΚ 16HR
Guiding: Guidemaster
Guidescope: refractor 70/700 - toucam
L (L: 11*2min + Ha: 2*600 + 2*1200) - R 11*3min - G 10*3min - B 7*5min
Location: Ακρόπολη

Δεν υπάρχουν σχόλια: