Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009


Το κάλυμα από την telegizmo, το 365 series, με έχει σώσει πραγματικά!!!!Τέρμα πια το στήσε - ξέστησε...

Το κύριο set up μου για φωτογράφιση, στήριξη HEQ5 pro, SW ED80, ATIK16HR, οδηγητικό Bresser skylux, οδηγητική κάμερα QHY5.

To set up μου για ευρέους πεδίου φωτογράφιση, ο φακός 135mm στην ΑΤΙΚ με το οδηγητικό δίπλα δίπλα στο plate.
Στήριξη HEQ5 pro.

Μία σημαντική βελτίωση για την εστίαση...