Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009

M51


Date: 9-03-2008
Telescope: ED80
Camera: ΑΤΙΚ 16HR
Guiding: Guidemaster
Guidescope: refractor 70/700 - toucam
L 4*10min - R 3*5min - G 3*5min - B 3*5min
Location: Ίρια

Δεν υπάρχουν σχόλια: