Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Eskimo (Ha)


Δοκιμές ακόμα.... η φωτό δεν έχει περαστεί από callibration, είναι χωρίς dark, flat, κτλ. τα hot pixels αφαιρέθηκαν με το kernal filter του Maxim.

Ημερομηνία 2-1-12

Τοποθεσία Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο Skywatcher MC180pro

Κάμερα ATIK16HR

Φίλτρα Astronomik Ha 13nm

Οδηγητικό Off Axis - QHY5 - PHD

Χρόνοι έκθεσης
Ha 5x180 bin 2x2 = 15min

M1 - Crab (Ha) with MAK 180 proΔοκιμές ακόμα.... η φωτό δεν έχει περαστεί από callibration, είναι χωρίς dark, flat, κτλ. τα hot pixels αφαιρέθηκαν με το kernal filter του Maxim. πολύς θόρυβος εξ'αιτίας αυτού, πολύ αντιθορυβικό και blur για να μαζευτεί....

Ημερομηνία : 2-1-12

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : Skywatcher MC180pro

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm

Οδηγητικό : Off Axis - QHY5 - PHD

Χρόνοι έκθεσης :
Ha 11x360 + 1x300 bin 2x2 = 71min