Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009

M1 Ha


Ημερομηνία : 19-2-09

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80, FR/FF 0.8 WO

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm

Οδηγητικό : skylux 70/700 - QHY5 - PHD

Χρόνοι έκθεσης : Ha (8x600)

NGC2359


Ημερομηνία : 26/11/2008 + 19/1/2009

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80, FR/FF 0.8 WO

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm, SII, OIII

Οδηγητικό : skylux 70/700 - QHY5

Χρόνοι έκθεσης : Ha (7x900) Ha (7x900) OIII (6x900) OIII (6x900)

NGC2359


Ημερομηνία : 26/11/2008 + 19/1/2009

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80, FR/FF 0.8 WO

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm, SII, OIII

Οδηγητικό : skylux 70/700 - QHY5

Χρόνοι έκθεσης : Ha (7x900) SII (6x900) Ha (7x900) OIII (6x900)

L(Ha) R(SII) G(Ha) B(OIII)

IC410Ημερομηνία : 22-23/10/2008

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80, FR/FF 0.8 WO

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm, SII, OIII

Οδηγητικό : skylux 70/700 - QHY5

Χρόνοι έκθεσης : Ha (7x900) SII (4x900) Ha (8x900) OIII (4x900)

L(Ha) R(SII) G(Ha) B(OIII)

IC410 Ha


Ημερομηνία : 26/11/2008

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80, FR/FF 0.8 WO

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm

Οδηγητικό : skylux 70/700 - toucam -guidemaster

Χρόνοι έκθεσης : Ha 4x900+4x1200 = 140min

Προγράμματα : MaxIm DL (άθροισμα, ευθυγράμμιση, auto remove gradient), iris (dynamic stretching), Photoshop CS2 + astronomy tools

NGC2237 - 2244


Ημερομηνία : 22-23/10/2008

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80, FR/FF 0.8 WO

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm, SII, OIII

Οδηγητικό : skylux 70/700 - toucam -guidemaster

Χρόνοι έκθεσης : Ha (7x900) SII (9x900) Ha (6x900) OIII (4x900)

L(Ha) R(SII) G(Ha) B(OIII)

Προγράμματα : MaxIm DL (άθροισμα και ευθυγράμμιση), iris (dynamic stretching), Photoshop

M8


Ημερομηνία : 09+22/08/2008

Τοποθεσία : Ίρια Ναυπλίου (Ηα, SII) Ακρόπολη (ΟΙΙΙ)

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80, FR/FF 0.8 WO

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm, SII, OIII

Οδηγητικό : skylux 70/700 - toucam -guidemaster

Χρόνοι έκθεσης : Ha+SII(lighten) SII (6x360) Ha (6x360) OIII (1x360+3x600)

Προγράμματα : MaxIm DL (άθροισμα και ευθυγράμμιση), iris (dynamic stretching), Photoshop

NGC7635


crop and resize


Ημερομηνία : 28/07/2008

Τοποθεσία : Κρυονέρι Κορινθίας

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80, FR/FF 0.8 WO

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm, SII, OIII

Οδηγητικό : skylux 70/700 - toucam -guidemaster

Χρόνοι έκθεσης : Ha (4x900) SII (4x900) Ha (4x900) OIII (4x900)

Προγράμματα : MaxIm DL (άθροισμα και ευθυγράμμιση), iris (dynamic stretching), Photoshop

NGC281


Ημερομηνία : 29/07/2008

Τοποθεσία : Βραχάτι Κορινθίας

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80, FR/FF 0.8 WO

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm, SII, OIII

Οδηγητικό : skylux 70/700 - toucam -guidemaster

Χρόνοι έκθεσης : Ha (4x900) SII (4x900) Ha (4x900) OIII (4x900)

Προγράμματα : MaxIm DL (άθροισμα και ευθυγράμμιση), iris (dynamic stretching), Photoshop

Veil wideDate: 9-7-2008
Telescope: 135mm f/3.5 zenit lense
Camera: ΑΤΙΚ 16HR
Guiding: Guidemaster
Guidescope: refractor 70/700 - toucam
Ha: 10*3min (περσινές) 1*10min (η δοκιμαστική) 6*20min + 1*30min
OIII: 4*20min
L (Ηa+ΟΙΙΙ (lighten)) R(Ha) G(OIII+Ha20%) B(OIII)
Location: Ακρόπολη

Bubble wide


Date: 8-7-2008
Telescope: 135mm f/3.5 zenit lense
Camera: ΑΤΙΚ 16HR
Guiding: Guidemaster
Guidescope: refractor 70/700 - toucam
Ha: 4*20min+1*10min
Location: Ακρόπολη

IC1396 wideDate: 7-7-2008
Telescope: 135mm f/3.5 zenit lense
Camera: ΑΤΙΚ 16HR
Guiding: Guidemaster
Guidescope: refractor 70/700 - toucam
L (Ηa) 60min (4*15min) - R (SII) 60min - G (Ha) 60min (4*15min) - B (OIII) 45 min (3*15min)
Location: Ακρόπολη

IC1396Date: 16-06-2008
Telescope: ED80
Camera: ΑΤΙΚ 16HR
Guiding: Guidemaster
Guidescope: refractor 70/700 - toucam
L (Ηa) 180min (9*20min) - R (SII) 45min (3*15min) - G (Ha) 180min - B (OIII) 45 min (1*15+3*10min)
Location: Ακρόπολη

M57


Date: 28-05-2008
Telescope: ED80
Camera: ΑΤΙΚ 16HR
Guiding: Guidemaster
Guidescope: refractor 70/700 - toucam
L (L: 11*2min + Ha: 2*600 + 2*1200) - R 11*3min - G 10*3min - B 7*5min
Location: Ακρόπολη

NGC6960


Date: 2-05-2008
Telescope: ED80
Camera: ΑΤΙΚ 16HR
Guiding: Guidemaster
Guidescope: refractor 70/700 - toucam
L 5*10min - R 2*10min - G 2*10min - B 2*10min
Location: Κυθαιρώνας

M104Date: 2-05-2008
Telescope: ED80
Camera: ΑΤΙΚ 16HR
Guiding: Guidemaster
Guidescope: refractor 70/700 - toucam
L 7*10min - R 2*10min - G 3*5min - B 3*5min
Location: Κυθαιρώνας

M97-M108


Date: 9-03-2008
Telescope: ED80
Camera: ΑΤΙΚ 16HR
Guiding: Guidemaster
Guidescope: refractor 70/700 - toucam
L 6*6min - R 2*6min - G 2*6min - B 2*6min
Location: Ίρια

M51


Date: 9-03-2008
Telescope: ED80
Camera: ΑΤΙΚ 16HR
Guiding: Guidemaster
Guidescope: refractor 70/700 - toucam
L 4*10min - R 3*5min - G 3*5min - B 3*5min
Location: Ίρια

NGC2264Περιοχή: Ακρόπολη
Κάμερα: ATIK16HR
Φίλτρα: Astronomik Ha
Φακός: 135mm f/3.5
Ha: 20*300sec
Στήριξη: HEQ5 pro

NGC7000
Περιοχή: Ακρόπολη
Κάμερα: ATIK16HR
Φίλτρα: Astronomik Ha, SII,OIII Filter wheel ATIK
Φακός: 135mm f/3.5
Παλέτα: Ha(L) SII(R) Ha(G) OIII(B)
Ha: 14*180
SII: 23*180
OIII: 15*180
Στήριξη: HEQ5 pro

NGC2237Περιοχή: Ακρόπολη
Κάμερα: ATIK16HR
Φίλτρα: Astronomik Ha, SII,OIII Filter wheel ATIK
Φακός: 135mm f/3.5
Παλέτα: Ha(L) SII(R) Ha(G) OIII(B)
Ha: 8*180+1*300
SII: 2*180
OIII: 2*180
Στήριξη: HEQ5 pro

M81 - M82


Date: 9-03-2008
Telescope: ED80
Camera: ΑΤΙΚ 16HR
Guiding: Guidemaster
Guidescope: refractor 70/700 - toucam
Filters : Astronomik L 6*6min - R 2*3min - G 2*3min - B 3*3min
Location: Iria - Nafplio - Greece