Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012

At my rooftop

My telescope, Skywatcher Mak Cas 180 f/15 on an EQ6 mount, at my rooftop with an amazing view!! Acropolis at the left and a conjuction at the right, Venus, Moon and Jupiter !

Δεν υπάρχουν σχόλια: