Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012


Skywatcher MC 180 pro f/15
2.5x Powermate
DMK21AU04
Astronomik Filters
30fps

Athens, Greece
26/Oct/2012
01.18 UT

Δεν υπάρχουν σχόλια: