Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012Skywatcher MC 180 pro f/15
2.5x Powermate
DMK21AU04
IR cut filter
30fps
400 frames

Athens, Greece
10/Sept/2012
02.31 UT

Δεν υπάρχουν σχόλια: