Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012

At my rooftop


Here is my long focus deep sky astrophotography set up, Skywatcher Mak Cas 180 f/15, on an EQ6 mount at my rooftop.At the sky we see the planet Venus (down and left) and above the center we can see the Moon and above of it Jupiter.

Δεν υπάρχουν σχόλια: