Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2009

NGC 884 - 869 (Double Cluster)


Ημερομηνία : 1/8/2009

Τοποθεσία : Ίρια Ναυπλίου

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80, FR/FF 0.8 WO

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik L R G B

Οδηγητικό : skylux 70/700 - QHY5

Χρόνοι έκθεσης :

L: 8x240sec = 24 min
R,G,B: 5x180sec = 15 min

Δεν υπάρχουν σχόλια: