Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2009

NGC 6992 - OIII


Ημερομηνία : 21/7/2009

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik OIII

Οδηγητικό : skylux 70/700 - QHY5

Χρόνοι έκθεσης :

Ha: 24*600sec = 240min = 4h

Δεν υπάρχουν σχόλια: