Κυριακή 16 Μαΐου 2021

The Propeller nebula - DWB111

 

DWB 111 - The Propeller nebula

Το νεφέλωμα της προπέλας είναι ένα αμυδρό νεφέλωμα εκπομπής στην περιοχή του αστερισμού του Κύκνου. Ο σχηματισμός είναι μέσα στην γενικότερη δομή νεφών στην περιοχή.

Τοποθεσία : Κεφαλάρι Κορινθίας (ΟΙΙΙ), 9/2019
Ακρόπολη, Αθήνα (Ha, SII), 7/2019
Place : Corinthia, Greece (ΟΙΙΙ), 9/2019
Athens (Ha, SII), 7/2019

Στήριξη (Mount) : EQ6-R + AZEQ6

Τηλεσκόπιο (Telescope) : Skywatcher 8inch Quattro f4 Carbon

Κάμερα (CCD) : ATIK16HR

Φίλτρα (Filters) : Astrodon Ha, OIII, SII (5nm)

Οδηγητικό (Autoguiding) : ZWO OAG - ASI 120mm

Αντικείμενο (Object) : dwb111 - Propeller nebula

Αστερισμός (Constellation) : Κύκνος (Cygnus)

Χρόνοι έκθεσης (Exposure Times) :

HST Palette : R(SII) G(Ha) B(OIII)
Ha  : 20 x 900 sec (5h)
SII : 20 x 900 sec (5h)
OIII: 4 x 900 sec (1h)

Δεν υπάρχουν σχόλια: