Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

Sh2-132


Sh2-132

Το Sh2-132 είναι ένα νεφέλωμα εκπομπής που βρίσκεται στα σύνορα των αστερισμών του Κηφέα και της Σαύρας. Βρίσκεται 1 μοίρα νοτιοανατολικά του Epsilon Κηφέα, και έχει μέγεθος περίπου 40 λεπτά τόξου. Σε αυτό το κάδρο βλέπουμε ένα μέρος του νεφελώματος.

Τοποθεσία : Κεφαλάρι Κορινθίας (ΟΙΙΙ), 9/2019
Ακρόπολη, Αθήνα (Ha, SII), 9/2019
Place : Corinthia, Greece (ΟΙΙΙ), 9/2019
Athens (Ha, SII), 9/2019

Στήριξη (Mount) : EQ6-R + AZEQ6

Τηλεσκόπιο (Telescope) : Skywatcher 8inch Quattro f4 Carbon

Κάμερα (CCD) : ATIK16HR

Φίλτρα (Filters) : Astrodon Ha, OIII, SII (5nm)

Οδηγητικό (Autoguiding) : ZWO OAG - ASI 120mm

Αντικείμενο (Object) : Sh2-132

Αστερισμός (Constellation) : Κηφέας (Cepheus) / Σαύρα (Lacerta)

Χρόνοι έκθεσης (Exposure Times) :

HST Palette : R(SII) G(Ha) B(OIII)
Ha  : 16 x 900 sec (4h)
SII : 16 x 900 sec (4h)
OIII: 5 x 900 sec (1h15m)

Δεν υπάρχουν σχόλια: