Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

IC1848


 IC1848

Το IC1848 είναι ένα νεφέλωμα εκπομπής στον αστερισμό της Κασσιόπης. Σε αυτό το κάδρο βλέπουμε ένα μέρος του νεφελώματος.

Τοποθεσία : Κεφαλάρι Κορινθίας (ΟΙΙΙ), 2017
Ακρόπολη, Αθήνα (Ha, SII), 2019
Place : Corinthia, Greece (ΟΙΙΙ), 2017
Athens (Ha, SII), 2019

Στήριξη (Mount) : EQ6-R + AZEQ6

Τηλεσκόπιο (Telescope) : Skywatcher 8inch Quattro f4 Carbon

Κάμερα (CCD) : ATIK16HR

Φίλτρα (Filters) : Astrodon Ha, OIII, SII (5nm)

Οδηγητικό (Autoguiding) : ZWO OAG - ASI 120mm

Αντικείμενο (Object) : IC1848

Αστερισμός (Constellation) : Κασσιόπη (Cassiopeia)

Χρόνοι έκθεσης (Exposure Times) :

HST Palette : R(SII) G(Ha) B(OIII)
Ha  : 16 x 900 sec (4h)
SII : 16 x 900 sec (4h)
OIII: 8 x 900 sec (2h)

Δεν υπάρχουν σχόλια: