Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

NGC6928 group of galaxies

Ο NGC6928 και το γκρουπ των γαλαξιών του ανήκουν στον αστερισμό του Δελφινιού. Ο NGC6928, στο κέντρο της εικόνας, είναι ένας γαλαξίας τύπου SBad, ραβδωτός σπειροειδής, που τον βλέπουμε σε πλάγια όψη. Οι 2 άλλοι έντονοι γαλαξίες του γκρουπ αναγνωρίζονται ως NGC6927, δεξιά από το κέντρο, και NGC6930, πάνω αριστερά από το κέντρο.

Τοποθεσία : Κεφαλάρι Κορινθίας, 21-22/10/2017

Στήριξη : EQ6-R

Τηλεσκόπιο : Skywatcher 8inch Quattro f4 Carbon

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astrodon L R G B

Οδηγητικό : ZWO OAG - ASI 120mm

Αντικείμενο : NGC6928

Αστερισμός : Δελφίνι

Χρόνοι έκθεσης :

L : 6 x 360 sec (36min)
R : 6 x 360 sec (36min)
G : 6 x 360 sec (36min)
B : 6 x 360 sec (36min)

Δεν υπάρχουν σχόλια: