Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

NGC7217

Ο NGC7217 είναι ένας γαλαξίας με κύριο χαρακτηριστικό του το σύστημα με τους ομόκεντρους αστρικούς δακτυλίους του, με 3 βασικούς δακτυλίους, με τον εξωτερικό να είναι αυτός που ξεχωρίζει, έχει το περισσότερο αέριο του γαλαξία και τις περιοχές αστρογέννεσης. Άλλα χαρακτηριστικά είναι μια ομάδα αστεριών που περιφέρονται αντίθετα από τα υπόλοιπα καθώς και 2 διακριτοί πληθυσμοί αστεριών, οι μεσήλικες που βρίσκονται στα εσωτερικά δαχτυλίδια του γαλαξία και τα νεότερα άστρα στους εξωτερικούς δαχτυλίους. Για αυτό τον λόγο υπάρχει η σκέψη ότι μπορεί να είναι αποτέλεσμα γαλαξιακής συγχώνευσης.

Τοποθεσία : Κεφαλάρι Κορινθίας, Αύγουστος 2016

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : Skywatcher 8inch Quattro f4 Carbon

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astrodon L R G B

Οδηγητικό : Οδηγητικό 60/280mm ZWO - ASI 120mm

Χρόνοι έκθεσης :

L : 13 x 600 sec (130min)
R : 7 x 240 sec (28min)
G : 6 x 240 sec (24min)
B : 6 x 240 sec (24min)

Δεν υπάρχουν σχόλια: