Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

NGC6952

NGC6952

Ο NGC6952, αλλιώς γνωστός και σαν NGC6951, είναι ένας ραβδωτός σπειροειδής γαλαξίας τύπου Seyfert II στον αστερισμό του Κηφέα. Βρίσκεται περίπου σε απόσταση 75 εκ. ετών φωτός και τον βλέπουμε μέσα από νέφη του ίδιου μας του Γαλαξία (Integrated Flux Nebula, IFN).

Τοποθεσία : Πάρνωνας 29,30/7/16 και Κεφαλάρι Κορινθίας 5,6/8/16

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : Skywatcher 8inch Quattro f4 Carbon

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astrodon L R G B

Οδηγητικό : Οδηγητικό 60/280mm ZWO - ASI 120mm

Χρόνοι έκθεσης :

L : 13 x 600 sec
R : 10 x 360 sec
G : 10 x 360 sec
B : 10 x 360 sec

Δεν υπάρχουν σχόλια: