Σάββατο 11 Ιουνίου 2016

NGC7129

Ημερομηνία : 18/7/2015

Τοποθεσία : Κεφαλάρι Κορινθίας

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : Skywatcher 8inch Quattro f4 Carbon

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astrodon L R G B

Οδηγητικό : Ερευνητής 9x50 - QHY5

Χρόνοι έκθεσης :

L : 5 x 600 sec + 2 x 360 sec
R : 5 x 360 sec
G : 5 x 360 sec
B : 5 x 360 sec

Δεν υπάρχουν σχόλια: