Σάββατο 11 Ιουνίου 2016

IC410/NGC1893

IC410/NGC1893

Το IC410 είναι ένα αμυδρό νεφέλωμα το οποίο περιβάλει το ανοιχτό σμήνος NGC1893 και βρίσκεται στο αστερισμό του Ηνιόχου.

Ημερομηνία : 6,7/12/2015

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : EQ6

Τηλεσκόπιο : Skywatcher 8inch Quattro f4 Carbon

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astrodon Ha 5nm, OIII 5nm, Astronomik SII 13nm

Οδηγητικό : ZWO 60/280mm - QHY5

Χρόνοι έκθεσης :

Ha : 16x600sec (2h40min)
SII : 8x600sec (1h20min)
OIII : 8x600sec (1h20min)
Total : 5h20min

Δεν υπάρχουν σχόλια: