Δευτέρα 1 Μαΐου 2023

NGC6217

 
NGC6217

Ο NGC 6217 είναι ραβδωτός σπειροειδής γαλαξίας τύπου (R')SB(rs)bc ο οποίος απέχει περίπου 67 εκατομμύρια έτη φωτός από την Γη και βρίσκεται προς τον αστερισμό της Μικρής Άρκτου.

Η μορφολογική ταξινόμησή του (R')SB(rs)bc υποδεικνύει ότι το NGC 6217 έχει μια ψευδή εξωτερική δακτυλιοειδή δομή που σχηματίζεται από τους σπειροειδείς βραχίονες (R'), μια καλά καθορισμένη ράβδο που διατρέχει τον πυρήνα (SB) , έναν μερικό εσωτερικό δακτύλιο (rs) και μετρίως τυλιγμένους σπειροειδείς βραχίονες (bc). Ο πυρήνας έχει σφαιρικό σχήμα, χωρίς κάποια ένδειξη πλάτυνσης. Ο NGC 6217 έχει χαρακτηριστεί ως έντονα αστρογεννής γαλαξίας, πράγμα που σημαίνει ότι υφίσταται υψηλό ρυθμό σχηματισμού άστρων σε σύγκριση με έναν τυπικό γαλαξία. Αυτό έχει ως συνέπεια το φάσμα του να κυριαρχείται από αστρικό φωτοϊονισμό από νεαρά, θερμά άστρα. Στο κέντρο του ο NGC 6217 έχει χαμηλής φωτεινότητας ενεργό γαλαξιακό πυρήνα (Active Galactic Nucleus, AGN), ο οποίος έχει σχηματίσει περιοχές Η II.

Τοποθεσία : Κεφαλάρι Κορινθίας, 8/2021
Place : Corinthia, Greece

Στήριξη (Mount) : EQ6-R

Τηλεσκόπιο (Telescope) : Skywatcher 8inch Quattro f4 Carbon

Κάμερα (CCD) : ATIK16HR

Φίλτρα (Filters) : Astrodon L R G B

Οδηγητικό (Autoguiding) : ZWO OAG - ASI 120mm

Αντικείμενο (Object) : NGC6217

Αστερισμός (Constellation) : Μικρή Άρκτος (Ursa Minor)

Χρόνοι έκθεσης (Exposure Times) :

L : 20 x 360 sec (120min)
R : 12 x 240 sec (50min)
G : 12 x 240 sec (50min)
B : 12 x 240 sec (50min)

Δεν υπάρχουν σχόλια: